Phòng khám The Medcare Hà Nội xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau:

————
🌻 THỨ HAI: Ngày 8/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 THỨ BA : Ngày 9/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS CKI Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ TƯ : Ngày 10/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 THỨ NĂM : Ngày 11/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪️ BS CKI Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ SÁU : Ngày 12/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS CKI Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ BẢY: Ngày 13/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS CKI Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 14/7/2024

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS CKI Bùi Thị Thuỷ

 
Chia Sẻ:
Top