CHI NHÁNH MỘ LAO – HÀ NỘI 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 23/10/2023 – 29/10/2023

Phòng khám The Medcare Hà Nội xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau:

————
🌻 THỨ HAI : Ngày 23/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 THỨ BA : Ngày 24/10/2023

⏰ 08h30 – 11h:
▪️ PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn – Nguyên Giám đốc trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện nhi Trung ương

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 THỨ TƯ : Ngày 25/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

———
🌻 THỨ NĂM : Ngày 26/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương

————
🌻 THỨ SÁU : Ngày 27/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 THỨ BẢY: Ngày 28/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 29/10/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

Top