CHI NHÁNH MỘ LAO – HÀ NỘI
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 13/11/2023 – 19/11/2023


Phòng khám The Medcare Hà Nội xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau:

————
🌻 THỨ HAI : Ngày 13/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ BA : Ngày 14/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ TƯ : Ngày 15/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

———
🌻 THỨ NĂM : Ngày 16/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ SÁU : Ngày 17/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 THỨ BẢY: Ngày 18/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 19/11/2023

⏰ 08h – 17h15:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội
▪️ BS Bùi Thị Thuỷ

 
Chia Sẻ:
Top