KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

        Tại Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Hà Nội, chúng tôi cung cấp dịch vụ khám nhi khoa cho các bé, bao gồm: 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM

  • Giá khám giáo sư/ phó giáo sư: 400.000 VNĐ
  • Giá khám bác sĩ chuyên gia/ bác sĩ giám đốc chuyên môn: 300.000 VNĐ

 

BÁC SĨ NHI KHOA

Top