PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn

Chuyên khoa nhi

Tình trạng

Full-time

Phòng khám

Phòng 304

Số điện thoại

0377077829

Giờ khám bệnh

Thứ 2 – Thứ 6
8:30am – 5:30pm

E-Mail

medcare@gmail.com

Chức danh – Nơi công tác

– Chủ tịch Hội đồng chuyên môn The Medcare
– Phó viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em
– Trưởng khoa Hô hấp – Bệnh viện Nhi Trung ương
– Trưởng phòng Đào tạo – Bệnh viện Nhi Trung ương
– Thành viên Ban chấp hành Hội Hô hấp Việt Nam
– Thành viên Ban chấp hành Hội Hô hấp Nhi khoa Châu Âu

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Top