KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG

Khám viêm Amidan, viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm mũi mủ nhày, viêm tai giữa…

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG

Khám chuyên gia: 300.000

BÁC SĨ CỦA CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG

Bs Nguyễn Văn Đương

Chuyên khoa tai mũi họng

Bs Nguyễn Thị Sen

Chuyên khoa tai mũi họng

Top