BS CKI Bùi Thị Thủy

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

  • Từ năm 2017 – 2019 công tác tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba
  • Từ 2019 đến hiện nay công tác tại The Medcare

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa tai mũi họng

Kinh nghiệm làm việc

  • Từ năm 2017 – 2019 công tác tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba
  • Từ 2019 đến hiện nay công tác tại The Medcare

Bằng cấp chuyên môn

2012-2016 Bác sĩ đa khoa

2016-2017 Bác sĩ chuyên khoa TMH

Top