Bs Hoàng Thu Hằng

Bác sĩ chuyên khoa nhi

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa nhi

Kinh nghiệm làm việc

  • đang cập nhật

Chức danh – Nơi công tác

Bác sĩ chuyên khoa nhi, bệnh viện nhi Trung Ương

Top