Bs CKII Nguyễn Hoài Chân

Bác sĩ chuyên khoa nhi

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa nhi

Kinh nghiệm y khoa

  • Chuyên khoa nhi bệnh viện Xanh pôn

Bằng cấp chuyên môn

CKII

Top