Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ———-? THỨ HAI: Ngày 28/10/2019 ⏰ 08h – 17h:BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ———-? THỨ HAI: Ngày 21/10/2019 ⏰ 08h – 20h:ThS.BS Nguyễn Văn Đương – BV nhi Trung ương ———-? THỨ BA: Ngày 22/10/2019 ⏰ 08h – 20h: BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau:   ? THỨ HAI: Ngày 14/10/2019 ⏰ 08h – 20h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 15/10/2019 ⏰ 08h – 17h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ———-? THỨ HAI: Ngày 07/10/2019 ⏰ 08h – 20h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 08/10/2019 ⏰ 08h – 17h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ———-? THỨ HAI: Ngày 23/09/2019 ⏰ 08h – 20h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 24/09/2019 ⏰ 08h – 17h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ? THỨ HAI: Ngày 16/09/2019 ⏰ 08h – 20h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 17/09/2019 ⏰ 08h – 17h:BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ? THỨ HAI: Ngày 26/08/2019 ⏰ 08h – 20h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 27/08/2019 ⏰ 08h – 17h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ? THỨ HAI: Ngày 19/08/2019 ⏰ 08h – 20h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 20/08/2019 ⏰ 08h – 17h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ? THỨ HAI: Ngày 05/08/2019 ⏰ 08h – 20h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 06/08/2019 ⏰ 08h – 17h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Lịch khám

Phòng khám The Medcare Mộ Lao xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ như sau: ? THỨ HAI: Ngày 29/07/2019 ⏰ 08h – 20h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ———-? THỨ BA: Ngày 30/07/2019 ⏰ 08h – 17h: BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn ⏰ 17h

Top