Tuyển dụng phó phòng kế toán

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng khám, The Medcare Hà Nội mở rộng cánh cửa chào đón nhân sự mới tại vị trí Phó phòng Kế toán Bạn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Kế toán tổng hợp theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1: Gửi CV qua email: tphcns.ml@medcare.vn Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở công ty vào giờ...

Read More

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ phòng khám, The Medcare Hà Nội mở rộng cánh cửa chào đón nhân sự mới tại vị trí Kế toán tổng hợp Bạn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Kế toán tổng hợp theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1: Gửi CV qua email: tphcns.ml@medcare.vn Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở công ty vào giờ...

Read More